Про нас

Головним завданням освітнього закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її  до потреб особистості та вимог часу. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна,  відповідальний громадянин України, що має позитивне ставлення до себе та інших членів соціуму. 

Основними документами, що регулюють діяльність закладу є:

–           Власний статут

–           Річний план роботи закладу

–           Навчальний план

У 2020-2021 н. р. у закладі освіти  навчалось 982 учні у 36 класах. Якісні освітні послуги забезпечували 73 педагогічних працівника.  Ліцей налічує 36 навчальних кабінетів та класних кімнат. 

Загальна площа всіх приміщень – 6056 кв.м.

У ліцеї наявні: кабінети: матиматики (2), фізики (1), хімії (1), біології (1), географії (1), української мови та літератури (1), іноземної мови (1), два комп`ютерні класи, у яких знаходиться 26  комп`ютерів, підключених до мережі  Інтернет, їдальня, спортивна зала, актова зала, тир, медичний кабінет, майстерня обслуговуючої праці та технічної праці, бібліотека; на території ліцею до послуг учнів спортивний майданчик.

Освітній   процес відбувався в одну зміну.

Мова освітнього процесу – українська.

Станом на 01. 09. 2020 р. надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти у закладі забезпечували 73 педагогічних працівника з них

  • спеціалістів – 10;

  • учителів ІІ категорії – 5;

  • учителів І категорії – 14;

  • учителів вищої категорії – 19;

  • старших учителів – 14;

  • вчителів – методистів – 11.

ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна тема:
“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої ліцею”.

Методична тема:
«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма».

Виховна тема:
«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

© ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №10 м.КОВЕЛЯ"