Електронний журнал

У нашому ліцеї інформаційні технології застосовуються у різних напрямках: освітня діяльність (урочна і позакласна), виховна (години спілкування та різні шкільні заходи). Інформаційно-комунікаційні технології є основою єдиного інформаційного простору закладу: адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків. Ми прагнемо і далі розвиватися у напрямку цифровізації освітнього процесу.

Дирекція закладу запровадила з 1 вересня 2022 року
електронні класні журнали та електронні щоденники.

Основна мета впровадження електронного журналу:

  • підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;

  • удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;

  • оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;

  • організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;

  • підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;

  • посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв’язку між вчителем, батьками та учнями;

  • зменшення паперових інформаційних потоків;

  • створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Просимо Вас відповісти на декілька запитань.

Анкета для вчителів

Анкета для батьків

Анкета для учнів

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ (щодо впровадження в закладі електронного журналу)

ПОЛОЖЕННЯ про електронний класний журнал

ІНСТРУКЦІЯ з ведення електронного класного журналу (ЕКЖ)

ЯК працювати на порталі NZ.UA ?

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу nz.jpg

Портал “Нові знання”:  https://nz.ua/
Інформаційна система управління освітою (ІСУО) https://isuo.org/
Державна інформаційна система освіти (ДІСО) http://diso.gov.ua/

Основна мета системи — забезпечити перехід від паперового до електронного документообігу, який передбачає модернізацію не лише навчального процесу, а й управління освітнім закладом

Нормативна база щодо ведення електронного класного журналу:

Класні журнали як у паперовому, так і в електронному вигляді є шкільними документами, які згідно Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 25 червня 2018 року та відповідно до рекомендацій листа-роз’яснення МОН України від 03.10.2018 року № 1/9-596 «Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» мають зберігатися в закладі освіти впродовж п’яти років, що не призведе до дублювання ведення класних журналів та щоденників у паперовій та електронній формі, а тому лише полегшить ведення документообігу у школах та здійснення контролю за його веденням.

– Закон України «Про повну загальну середню освіту» (в частині права керівника закладу персонально ухвалювати рішення про форму ведення діловодства)
– Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
– Закон України «Про електронні довірчі послуги»
– Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»
– Наказ МОН № 423 від 10.05.2011 року «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»
– Наказ МОН № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
– Наказ МОН № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
– Наказ МОН № 1222 від 21.08.2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
– Наказ МОН № 1096 від 02.09.2020 року «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»
– Наказ МОН № 21 від 09.01.2020 року «Про внесення змін до наказу МОН № 1362 від 07.12.2018»
– Наказ МОН № 725 від 01.06.2020 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423»
– Лист МОН № 1/9-596 від 03.10.2018 року «Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»
– Наказ МОН № 1096 від 02 вересня 2020 року «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

Впровадження електронного журналу забезпечить постійний двосторонній зв’язок «школа – учень», «школа – батьки», «учень – учень», створить можливість постійного доступу до результатів навчальної діяльності для батьків, учнів, учителів.

© ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №10 м.КОВЕЛЯ"